Welkom op de Staat van Bestemming Nederland, hét dashboard met relevante indicatoren over de staat van duurzaam toerisme in Nederland. Het dashboard geeft inzicht in belangrijke indicatoren van de economische, sociaal-maatschappelijke en ecologische impact van toerisme in Nederland. Zoek je cijfermatige onderbouwing bij een duurzame aanpak of een monitoring tool die je in kunt zetten bij beleidsvoering voor jouw bestemming? Dan beschikt dit dashboard over bruikbare data en indicatoren.

Profieltaart

De profieltaart laat op economische, sociaal-maatschappelijke en ecologische impact de ontwikkeling zien van de belangrijkste indicatoren, ten opzichte van voorgaande periode. Een uitgebreide uitleg over het dashboard en de profieltaart zijn hier te vinden.

  • Veel lager
  • Lager
  • Gemiddeld
  • Hoger
  • Veel hoger

Tabel

In de tabel zie je per impact de indicatoren en de meest recente cijfers ten opzichte van een voorgaande periode. Door op een indicator te klikken kan je meer informatie en aanvullende cijfers vinden. Indien mogelijk zijn de cijfers ook naar provincie niveau uitgeplitst.

Uitleg profieltaart

De Staat van bestemming Nederland is een project van NBTC. Het is een eerste aanzet van indicatoren die een rol spelen in de duurzame ontwikkeling van bestemming Nederland. Een uitgebreide toelichting over de 'Staat van bestemming Nederland' is hier te vinden.

Klassengrenzen

Om de scores van verschillende indicatoren te kunnen vergelijken zijn groeicijfers (%) berekend. De klassenindeling is als volgt.

  • Veel lager: waarde kleiner dan -4%
  • Lager: waarde tussen -4 en -0,5%
  • Gelijk gebleven: waarde tussen -0,5 en 0,5%
  • Hoger: waarde tussen 0,5 en 4%
  • Veel hoger: waarde van meer dan 4%

Economische impact

Toerisme kan een positieve en negatief effect hebben op de economie, bijvoorbeeld in termen van werkgelegenheid. Welke bijdrage levert toerisme aan de Nederlandse economie?

Ga naar thema Economische impact

Sociaal maatschappelijk impact

Toerisme heeft invloed op de kwaliteit van leven van inwoners. Wat levert toerisme sociaal maatschappelijk op in termen van werkgelegenheid, voorzieningen en leefbaarheid?

Ga naar thema Sociaal maatschappelijk impact

Ecologische impact

Positieve en negatieve effecten van toerisme op natuur en milieu. Welke ecologische impact heeft toerisme in Nederland?

Ga naar thema Ecologische impact