In Perspectief 2030, de nieuwe visie op toerisme, is de ambitie beschreven dat iedere Nederlander in 2030 profijt heeft van toerisme. Toerisme dient hiervoor niet langer een doel op zich te zijn, maar een middel om een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van bestemming Nederland. Dit dashboard geeft u inzicht in de huidige staat van bestemming Nederland door de meest recente cijfers te tonen, verdeeld naar bewoners, bezoekers en bedrijven.

Profieltaart

In de profieltaart ziet u hoe het betreffende thema zich ontwikkeld heeft ten opzichte van een voorgaande periode. Door op een thema te klikken kunt u hierover meer informatie en aanvullende cijfers over vinden.

  • Veel lager
  • Lager
  • Gemiddeld
  • Hoger
  • Veel hoger

Tabel

In de tabel ziet u per onderwerp de meest recente cijfers ten opzichte van een voorgaande periode. Door op een onderwerp te klikken kunt u hierover meer informatie en aanvullende cijfers vinden. Indien mogelijk zijn de cijfers ook naar provincieniveau uitgesplitst.

Uitleg profieltaart

De Staat van bestemming Nederland is een project van het Data en Development Lab (DDL), een samenwerking tussen CELTH, CBS en NBTC. Het is een eerste aanzet van indicatoren die een rol spelen in de duurzame ontwikkeling van bestemming Nederland. Een uitgebreide toelichting over de 'Staat van bestemming Nederland' is hier te vinden.

Klassengrenzen

Om de scores van verschillende indicatoren te kunnen vergelijken zijn groeicijfers (%) berekend. De klassenindeling is als volgt.

  • Veel lager: waarde kleiner dan -4%
  • Lager: waarde tussen -4 en -0,5%
  • Gelijk gebleven: waarde tussen -0,5 en 0,5%
  • Hoger: waarde tussen 0,5 en 4%
  • Veel hoger: waarde van meer dan 4%

Bewoners

Een bestemming kan alleen duurzaam zijn wanneer er ook oog is voor de bewoners. Hoe kijken zij naar toerisme en hoe ervaren zij de drukte door bezoekers?

Ga naar thema Bewoners

Bezoekers

Krijg inzicht in het inkomend en binnenlands toerisme van Nederland. Hoe ontwikkelt het toerisme zich? Hoe afhankelijk is de bestemming Nederland van herkomstlanden en seizoenen?

Ga naar thema Bezoekers

Bedrijven

Bekijk hier de cijfers over toeristische bedrijven in Nederland. Met onder andere het belang van de toeristische sector als ook het aantal toeristische bedrijven, faillissementen en vacatures.

Ga naar thema Bedrijven